Gelders Genootschap

Algemeen

Gelders

Genootschap

Gelders

Genootschap

Het jaar 2021 begon zoals we in 2020 eindigden, met een lockdown. Weer een periode van onzekerheid tegemoet. Maar toch, de collega’s wisten na bijna een jaar van hybride en flexibel werken snel hun draai te vinden. En dat verliep ook weer in prima samenwerking met alle gemeenten en klanten. Inmiddels heeft iedereen ook wel de voordelen van het online werken ontdekt en wordt het steeds vaker een keuze en minder noodzaak. Niettemin bleef de werkdruk onverminderd hoog: de bouwproductie en het planaanbod namen verder toe, we hadden ook in 2021 te maken met uitval van collega’s en de combinatie van online en fysiek werken deed ook nu een groot beroep op de flexibiliteit van iedereen. Dat het werk gewoon kon doorgaan is daarom zeker een compliment waard!

 

Gelukkig ging de samenleving in 2021 stap voor stap weer van slot. Fijn dat de maandelijkse bureaudag weer vaker fysiek plaatsvond. Tevens een mooie gelegenheid om te kunnen vergaderen op andere en inspirerende locaties. Maar vooral mooi dat er meer fysiek contact mogelijk was en iedereen zich weer meer verbonden voelde met ons kantoor. Ook nieuw was de dynamiek die op kantoor ontstond met meer collega’s die ook daar vaak online wilden vergaderen. Dit ‘nieuwe normaal’ maakte duidelijk dat ons kantoor onvoldoende is toegerust op hybride werken. Er lagen al langer plannen voor het verduurzamen en moderniseren van de orangerie, maar die waren nu feitelijk achterhaald. Alle reden om na te denken over een meer toekomstbestendige inrichting. Architectenbureau Braaksma & Roos is gevraagd om een eerste ontwerp te maken en dit met inbreng van de collega’s verder uit te werken. In de loop van 2022 moeten de plannen definitief gestalte krijgen.

 

In 2021 golden er ook nog corona beperkingen voor de vergaderingen van het bestuur. Helaas moest de ALV weer online worden georganiseerd en kon ook geen kennisdag plaatsvinden. Ook stonden excursies en fysieke ontmoetingen met gemeenteraden nog op een laag pitje. Een geluk was wel dat na twee keer uitstel de tweejaarlijkse studiereis voor bestuur en medewerkers in september kon doorgaan. Het reisdoel Den Helder bood een uitstekende gelegenheid om onze kennis te verrijken en om elkaar in een bijzondere setting te kunnen spreken.

 

2021 was ook het jaar van een nieuw kabinet dat met zeer ambitieuze plannen van start ging. We zien een besef van urgentie op vele fronten: energietransitie, klimaatadaptatie, stikstofproblematiek en dat in relatie tot een gigantische woningbouwopgave. Stuk voor stuk ontwikkelingen en transities die langdurig een forse impact zullen hebben op onze omgeving en die op alle overheidsniveaus vragen om visie op ruimtelijke kwaliteit. Hoe urgent het vraagstuk van klimaatadaptatie is, konden we zien in de zomer toen in ons land met name Zuid-Limburg te kampen kreeg met forse overstromingen.

 

Het Gelders Genootschap is intensief betrokken bij al deze nieuwe kwaliteitsopgaven. Uiteraard samen met de gemeenten, maar toch ook zeker op regionaal niveau. Door verder met onze partners op te trekken in de RESSEN en door samenwerking met de provincie Gelderland op het gebied van cultuurhistorie, landschap en duurzaamheid. Ook benutten we de mogelijkheden van ons samenwerkingsverband TRKN, waarvoor wij afgelopen jaar een geslaagde teamdag in de Achterhoek mochten organiseren. In diezelfde regio wil ik het project ‘Een nieuwe tijd’ (ENT) zeker niet onvermeld laten. Een mooi voorbeeld hoe we de beleving van cultuurhistorisch waardevol en naoorlogs erfgoed, in relatie tot actuele duurzaamheidsvraagstukken en in dialoog met bewoners tastbaar hebben gemaakt. Met als sprekend (en rijdend) object onze SRV-wagen!

 

Op het moment van dit schrijven weten we dat de Omgevingswet weer is uitgesteld en pas op 1 januari 2023 in werking treedt. Met nagenoeg alle gemeenten hebben wij vanuit ons kernteam Omgevingswet afspraken kunnen maken over de wijze waarop de commissies vanaf 2023 gaan adviseren. Elke gemeente legt dit vast in een aparte verordening. In combinatie met voorstellen voor de bemensing van de commissies staan dan overal nieuwe commissies in de startblokken.

 

Een positieve ontwikkeling is dat we vorig jaar nieuwe (jonge) collega’s mochten verwelkomen als adviseur of trainee. Heel toepasselijk hierbij is de gekozen benaming van het ‘fundament’, een overlegstructuur waar met name de jongere collega’s en adviseurs kennis kunnen vergaren en hun ervaringen kunnen delen. Wij richten ons met dit fundament nadrukkelijk op de toekomst om ook dan over een robuuste basis van breed inzetbare adviseurs te kunnen beschikken.

 

We sluiten 2021 op veel fronten af met een mooi resultaat: financieel, inhoudelijk en op het vlak van personeel. En daar mogen we trots op zijn! Met hopelijk het uitblijven van nieuwe lockdown staan alle seinen op groen om als Gelders Genootschap in 2022 weer enthousiast met onze partners en gemeenten samen te werken aan een mooie omgeving!

 

Renée Koning

directeur